Akrylátový tmel

stěrkový tmel pro plošné nanášení v interiérech

Popis

AKRYLÁTOVÝ TMEL se používá k plošnému vyrovnání stěn (omítek, zdiva, panelů, sádrokartonu apod.) v interiérech.

Tmel se nedoporučuje ke spárování.

Doba zasychání: min. 4 – 24 hod. při 20 °C a 60% relativní vlhkosti vzduchu

Skladování: 24 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu, při teplotě +3 až +30°C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením

Balení

0,4 kg / 0,8 kg / 1,6 kg

Vydatnost

1 – 3 kg/m² v jedné vrstvě (podle typu podkladu)

Odstíny

nestandardní bílý

Ředidlo

neředí se

Ke stažení