Aquadecol Primer

základní vodouředitelná antikorozní barva

Popis

Aquadecol Primer se používá k základním nátěrům železných a neželezných kovových podkladů jako jsou ocelové, pozinkované, měděné či hliníkové materiály.

Je vhodný např. k nátěrům ocelových konstrukcí, odlitků, strojních dílců, kovových zárubní, těles ústředního topení, parapetů, střech, okapů a svodů, vrat, oplocení, vnějších plášťů nádrží apod.

Barvu je vhodné kombinovat s vrchními vodou ředitelnými akrylátovými nátěrovými hmotami, např. AQUADECOL SG.

Doba zasychání: min. 4 hodiny při 20 °C a 60% relativní vlhkosti vzduchu

Skladování: 24 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu, při teplotě +5 až +25°C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením

Balení

0,75 kg / 3 kg

Vydatnost

6 – 8 m²/ kg v závislosti na savosti a struktuře podkladu (80 μm zaschlého filmu, beze ztrát)

Odstíny

šedý (0109), červenohnědý (0840)

Ředidlo

Voda

Ke stažení