Brillant Q

interiérová dekorační disperzní barva vytvářející strukturní povrch, plněná pískem

Popis

Brillant Q doporučujeme pro reprezentativní obývací a komerční prostory, krby apod. Umožňuje vytvářet antické efekty.

Nanášíme strukturálním válcem s hrubou strukturou.

Doba zasychání: min. 4 hodiny při 20 °C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu

Skladování: 24 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu, při teplotě +3 až +30°C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením

Balení

5 kg / 15 kg

Vydatnost

0,6 – 1,0 m²/kg v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tlošťky nanesené vrstvy

Odstíny

bílý, tónování je možno provádět tónovací barvou HETCOLOR ( max. do poměru 1:8 dílům barvy) nebo tónovacími přípravky KOLORKA (max. do poměru 1:20 dílům barvy)

při požadavku sytějšího odstínu nejprve aplikovat dekorační barvu natónovanou v max. povoleném poměru míchání, a poté přetřít hladkou interiérovou barvou v požadovaném finálním odstínu

Ředidlo

Voda

Ke stažení

Video