Brillant R

interiérová dekorační disperzní barva vytvářející strukturní povrch, plněná dřevěnými pilinami

Popis

Brillant R doporučujeme pro reprezentativní obývací a komerční prostory, krby apod.

Nanášíme polyakrylovým pleteným nebo tkaným válcem.

Doba zasychání: min. 4 hodiny při 20 °C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu

Skladování: 24 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu, při teplotě +3 až +30°C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením

Balení

5 kg / 15 kg

Vydatnost

1,5 – 3,0 m²/kg v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy

Odstíny

bílý, tónování je možno provádět tónovací barvou HETCOLOR ( max. do poměru 1:8 dílům barvy) nebo tónovacími přípravky KOLORKA (max. do poměru 1:20 dílům barvy)

Ředidlo

Voda

Ke stažení

Video