Hetcolor

akrylátová tónovací barva

Popis

Pužívá se k tónování vodou-ředitelných disperzních i klasických barev určených k nátěrům stěn a stropů nebo k přímé aplikaci na vnitřní i venkovní vápenné,
vápenocementové omítky, omítky s akrylátovým pojivem, zdivo apod.

Lze použít i k dekoračním nátěrům svislých betonových konstrukcí.

V případě podkladů nevystavených působení srážkové vody a aplikací v interiéru lze barvu použít k dekorativním nátěrům dřevotřískových, dřevovláknitých, sádrokartonových či sádrovláknitých desek, sádrových nebo sádrovápenných omítek, papíru, tapet atd.

Výrobek je vyhovující pro nátěry povrchů, které mohou přicházet do nepřímého a přímého nahodilého styku s potravinami.

Balení

350 g / 1 kg

Vydatnost

6 – 10 m/kg v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy

Odstíny

Ke stažení