Hetline LF

interiérová univerzální disperzní barva

Popis

Používá se k vnitřním nátěrům stěn a stropů, vápenných, vápenocementových, sádrovápenných a sádrových omítek, sádrokartonových, sádrovláknitých a dřevovláknitých desek, omítek s akrylátovým pojivem, sanačních omítek (splňuje požadavek směrnice WTA CZ č. 2-2-91 odstavce 8.2 limitujícího použití krycích vrstev na sanačních omítkách z hlediska propustnosti pro vodní páry), betonových panelů a monolitů, papírových tapet k tomu určených, tapet ze skelných vláken apod.

Vhodný k aplikaci na podklady s kombinací např. minerálních omítek a sádrokartonu.

Výrobek splňuje požadavky pro nátěry povrchů, které mohou přicházet do nepřímého styku s potravinami.

Nátěr vytváří matný, vysoce paropropustný povrch, který je odolný vůči standardní vlhkosti v místnostech a odolný vůči otěru suchou látkou.

Natřený povrch nesmí být ve stálém kontaktu s vodou a nesmí být vystaven kondenzující vlhkosti.

Barva je vhodná pro výmalbu obývacích a komerčních prostor, dětských pokojů, jídelen, chodeb, kanceláří, prodejních prostor apod.

Balení

7+1 kg / 15+3 kg

Vydatnost

6 – 10 m²/kg v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy

Odstíny

bílý

Ředidlo

Voda

Ke stažení