Hetline SENSITIVE SILIKÁT

interiérová silikátová malířská barva 

Popis

Silikátová vodou-ředitelná interiérová malířská barva šetrná k životnímu prostředí a lidskému zdraví s mimořádně nízkým obsahem těkavých organických látek (VOC ≤0,1g/l), bez změkčovadel, bez těžkých kovů, bez přídavku biocidů, formaldehydu či donorů formaldehydu, bez parfemace, bez foggingově aktivních substancí.

Barva nepůsobí nepříznivě na zdravé klima v interiéru a díky svému složení je sníženo riziko nepříznivých reakcí při výmalbě u alergiků a lidí přecitlivělých na přítomnost chemických látek.

Zásaditá minerální povaha nátěru nejprve znemožňuje růst plísní a také snižuje riziko
možného budoucího napadení.

Barva je určena k nátěrům stěn a stropů. Vhodným podkladem jsou vápenné a vápenocementové omítky,sanační omítky (splňuje požadavek směrnice WTA CZ č. 2-
9-04/D, tab. 4 limitující použití krycích vrstev na sanačních omítkách z hlediska propustnosti pro vodní páry), betonové panely a monolity nebo soudržné vápenné, silikátové a středně-disperzní (otěruvzdorné, neomyvatelné) původní nátěry.

V bílých a velmi jemných pastelových odstínech lze také barvu použít na nátěry sádrokartonových či sádrovláknitých desek apod.

Výrobek splňuje požadavky pro nátěry povrchů, které mohou přicházet do nepřímého styku s potravinami.

Nátěr vytváří velmi matný, na dotek mírně hrubý, vysoce paropropustný povrch, který je odolný vůči standardní vlhkosti v místnostech a odolný vůči otěru suchou látkou.

Barva je vhodná pro výmalbu v senzitivním prostředí obytných i veřejných budov, škol, školek, nemocnic, domovů důchodců apod. a vzhledem k silikátové povaze i
k výmalbě většiny památkových objektů.

 

Balení

5 kg / 12 kg / 20 kg

Vydatnost

6 – 10 m²/kg v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy

Odstíny

nestandardní bílý (95% MgO)

Ředidlo

neředí se

Ke stažení