Hetline

interiérová disperzní vysoce bílá barva

Popis

Hetline se používá pro nátěry velmi hladkých povrchů stěn a stropů.

Doporučujeme pro reprezentativní obývací a komerční prostory, dětské pokoje, kuchyně, koupelny, nemocnice.

Doba zasychání: min. 4 hodiny při 20 °C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu

Skladování: 24 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu, při teplotě +3 až +30°C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením

Balení

1,5 kg / 7+1 kg / 15+3 kg / 40 kg

Vydatnost

6 – 10 m²/kg v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy

Odstíny

bílý

Ředidlo

Voda

Ke stažení