Izoban

syntetická nátěrová hmota na beton

Popis

Izoban odolává olejům, roztokům solí, slabým kyselinám a zásadám, krátkodobě motorové naftě.

Mechanicky odolná. Snáší trvalé tepelné zatížení do +50°C. Snadno opravitelná jednoduchým přetřením.

Venkovní i vnitřní nátěry betonu. Betonové podlahy (garáže, nebytové prostory, sklepy, dílny, balkóny apod.). Betonové bazény, vodní jímky (atest SZÚ Praha), zdivo, omítky. Ocelové nádrže opatřené základním antikorozním nátěrem (např. Fest Primer, Superkov)

Pochozí za 8 hodin. Napouštění bazénu za 7 dní. Konečné vytvrzení 14 dní až 3 týdny.

Balení

0,8 kg / 2 kg / 5 kg

Vydatnost

1 kg na 6 – 8 m² v jedné vrstvě

Odstíny

Ředidlo

S 6005

Ke stažení