Klasik COLOR

tónovaná disperzní otěruvzdorná barva

Popis

Klasik COLOR doporučujeme pro obývací a komerční prostory, dětské pokoje, jídelny, chodby, kanceláře, prodejní prostory.

Doba zasychání: min. 4 h při 20 °C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu

Skladování: 36 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu, při teplotě +3 až +30°C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením

Balení

1,5 kg / 4 kg / 7+1 kg

Vydatnost

6 – 10 m²/kg v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky vrstvy

Odstíny

Ředidlo

Voda

Ke stažení