Klasik Premium

interiérová exkluzivní bílá disperzní barva pro reprezentativní prostory

Popis

Klasik Premium doporučujeme pro velmi reprezentativní obytné a komerční prostory, obývací pokoje, jídelny, ložnice, kanceláře apod.

Doba zasychání: min. 4 hodiny při 20 °C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu

Skladování: 24 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu, při teplotě +3 až +30°C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením

Balení

7 kg + 10 % NAVÍC (celkem 7,7 kg) / 15 kg + 10 % NAVÍC (celkem 16,5 kg)

Vydatnost

7 – 11 m²/kg v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky vrstvy

Odstíny

bílý

Ředidlo

Voda

Ke stažení