Kolorka FORTE

disperzní tónovací barva

Popis

Pužívá se k tónování vodou-ředitelných disperzních i klasických barev určených k nátěrům stěn a stropů, eventuálně k přímé maloplošné ozdobné aplikaci v interiéru např. metodou vzorového válečkování, šablonování, tupování apod. na vápenné, vápenocementové omítky, zdivo, disperzní i klasické nátěrové hmoty apod

Nelze použít pro tónování rozpouštědlových, vápenných a silikátových nátěrových hmot a pro obarvování cementových směsí.

Jednotlivé odstíny je možné vzájemně kombinovat.

Výslednou sytost a odstín rovněž velmi ovlivňuje nátěrová hmota, do které se přípravek přimíchává, proto je před aplikací vhodné provedení zkušebního nátěru a jeho vyhodnocení v suchém stavu.

Balení

100 g / 400 g

Odstíny

Ke stažení