Likvisan

přípravek pro likvidaci plísní a řas

Popis

Likvisan se používá k sanaci napadených vápenných, vápenocementových a sádrových omítek, zdiva, sádrokartonových, sádrovláknitých, dřevotřískových desek, betonu, kamene, tapet a dalších materiálů v interiéru i exteriéru.

Neobsahuje anorganicky vázaný chlór, který by způsoboval vznik nežádoucích hygroskopických solí vedoucích k zasolování a následnému zvyšování vlhkosti.

Skladování: 24 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu, při teplotě +3 až +30 °C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením

Balení

500 ml / 5 l

Vydatnost

4 – 10 m²/kg v jednom nánosu podle intenzity kontaminace, savosti a struktury podkladu

Odstíny

transparentní

Ředidlo

neředí se

Ke stažení