Objektová barva

interiérová disperzní bílá barva s vysokou krycí schopností

Popis

Používá se k vnitřním nátěrům stěn a stropů, vápenných a vápenocementových omítek, betonových panelů a monolitů, papírových tapet k tomu určených, apod.

Barva je vhodná k přetírání starých nosných vrstev interiérových barev.

Výrobek splňuje požadavky pro nátěry povrchů, které mohou přicházet do nepřímého a přímého nahodilého styku s potravinami.

Nátěr vytváří matný až velmi matný, paropropustný povrch, který je odolný vůči standardní vlhkosti v místnostech a je odolný vůči otěru suchou látkou.

Barva je vhodná pro výmalbu obývacích a komerčních prostor, chodeb, kanceláří, škol, průmyslových prostor apod.

Balení

40 kg

Vydatnost

8 – 12 m² z 1 kg barvy v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu, aplikační techniky, tloušťky nanesené vrstvy a dalších faktorů.

Odstíny

bílý

Ředidlo

Voda

Ke stažení