Ochrana fasád V1930

přípravek k prevenci biologického napadení fasád

Popis

Ochrana fasád V1930 je určena k dlouhodobější preventivní ochraně proti biologickému napadení (houby, bakterie, plísně, řasy a mechy) na fasádách a dalších minerálních plochách v exteriéru, jako jsou omítky, zdivo, beton, kámen, střešní krytiny.

V1930 je určena k přímému použití, tedy již se neředí ani jinak neupravuje.

Ochrana fasád slouží jako posílená a dlouhodobější prevence u nově očištěných ploch, v synergii na ČISTIČ FASÁD V1920 nebo naředěný ČISTIČ FASÁD KONCENTRÁT V1923, a jako přímá prevence před možnou tvorbou řas, mechů, hub, plísní a baktérií u fasád v problematických lokalitách např. v blízkosti lesa, vodních ploch, mokřin, stinných míst apod.

V1930 neobsahuje chlor, nezapáchá a nehrozí nebezpečí změny odstínu fasády.

Plochy opatřené Ochranou fasád nesmí přijít do styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou. Výrobek nesmí být použit pro nátěry dětského nábytku a hraček.

Balení

1 l / 5 l

Vydatnost

8 – 15 m2/l

Odstíny

transparentní

Ředidlo

neředí se

Ke stažení