Penetrák

základní disperzní nátěr pod dekorativní omítky

Popis

Penetrák je zrnitá disperzní barva určená jako základní a vyrovnávací probarvený nátěr pod disperzní, silikonové a mozaikové dekorativní omítky, jejíž mikroplnivo zlepšuje adhezní vlastnosti omítek.

Nátěr před použitím důkladně rozmíchejte a nanášejte válečkem nebo štětkou.

Během práce je nutné Penetrák z důvodu zvýšené sedimentace často promíchávat.

Podklad musí být suchý, vyzrálý, soudržný, zbavený prachu, nečistot, mastnoty a odizolovaný proti vodě.

Balení

5 kg / 12 kg

Vydatnost

3 – 7 m²/kg při jednom nátěru na hladký povrch

Odstíny

bílý

Ředidlo

voda

Ke stažení