Sádra

přípravek pro vyplnění děr a nerovností podkladu

Popis

Využití pro vodoinstalační, elektroinstalační,topenářské, modelářské, stavební práce.

Doba v tekutém stavu 8 – 25 minut

Doba tuhnutí 25 – 45 minut

Skladování: 24 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu, při tepltě + 5 až 30°C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením

Balení

1 kg / 3 kg / 40 kg

Odstíny

nestandardní bílý

Ke stažení