Šlehaný lehčený tmel

speciální extra lehká vyplňovací hmota

Popis

Používá se k tmelení spár, prasklin a vyrovnávání podkladů (minerální a sádrové omítky, betonové panely, zdivo, sádrokarton) v interiéru i exteriéru, lokální opravy děr, vyplňování a zarovnávání přímých i úhlových spár v lištových či deskových spojích, opravy prasklin v bytech panelových domů a v SDK konstrukcích, výborný pro opravy poškozených rohů.

Doba zasychání: min. 4 – 24 hod. při 20 °C a 60% relativní vlhkosti vzduchu

Skladování: 24 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu, při teplotě +3 až +30°C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením

Balení

250 ml / 500 ml / 1000 ml

Vydatnost

závisí na charakteru a rozsahu defektu podkladu

Odstíny

nestandardní bílý

Ke stažení