Stěna Plus

interiérová disperzní bílá barva s vysokou krycí schopností

Popis

Používá se k vnitřním nátěrům stěn a stropů, vápenných a vápenocementových omítek, betonových panelů a monolitů, papírových tapet k tomu určených, apod.

Barva je vhodná k přetírání starých nosných vrstev interiérových barev.

Výrobek splňuje požadavky pro nátěry povrchů, které mohou přicházet do nepřímého a přímého nahodilého styku s potravinami.

Nátěr vytváří matný, paropropustný povrch, který je odolný vůči standardní vlhkosti v místnostech a odolný vůči otěru suchou látkou.

Natřený povrch nesmí být ve stálém kontaktu s vodou a nesmí být vystaven kondenzující vlhkosti.

Zaschlý nátěr krátkodobě odolá teplotě okolo 70 °C.

Barva je vhodná pro výmalbu obývacích a komerčních prostor, chodeb, kanceláří, škol, průmyslových prostor apod.

Balení

1,5 kg / 4 kg / 8 kg / 18 kg

Vydatnost

8 – 12 m²/kg v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu, aplikační techniky, tloušťky nanesené vrstvy a dalších faktorů.

Odstíny

Bílý

Ředidlo

Voda

Ke stažení