Stěna Tmel

stěrkový tmel pro plošné nanášení v interiérech

Popis

Stěna Tmel je interiérový dokončovací vyrovnávací tmel pro plošné ruční i strojové nanášení na stavební materiály především minerální stěny.

Používá se k vyrovnávání malých nerovností stěn (omítek, zdiva, panelů, sádrokartonu, apod.) nebo k drobným vysprávkám.

Tmel je připraven k okamžitému použití, má tixotropní charakter, je paropropustný, velmi dobře brousitelný a lze jím dosáhnout velmi hladkých ploch.

Výrobek splňuje požadavky pro povrchy, které mohou přicházet do nepřímého styku s potravinami.

Nedoporučuje se ke spárování a do míst s velkým mechanickým nebo tepelným namáháním.

Není vhodný jako podklad pod minerální nebo polymerní omítkoviny.

Tmelená místa nesmí být v kontaktu s vodou a vzlínající vlhkostí.

Balení

1,5 kg / 7 kg / 15 kg

Vydatnost

0,3 až 1 m²/kg  v jedné vrstvě. Vydatnost se může lišit v závislosti na tloušťce nanesené vrstvy, struktuře podkladu, aplikační technice a dalších faktorech.

Odstíny

bílý

Ředidlo

neředí se

Ke stažení