Stěna

klasický tekutý malířský nátěr

Popis

Používá se k vnitřním nátěrům stěn a stropů (vápenných, vápenocemento vých omítek, zdiva, betonových panelů apod.)

Výrobek splňuje požadavky pro nátěry povrchů, které mohou přicházet do nepřímého a přímého nahodilého styku s potravinami.

Nátěr vytváří vysoce kryvý, matný, paropropustný povrch, který je odolný vůči standardní vlhkosti v místnostech.

Natřený povrch nesmí být ve stálém kontaktu s vodou a nesmí být vystaven kondenzující vlhkosti.

Zaschlý nátěr odolá teplotě okolo 70 °C.

Barva je vhodná pro vý malbu obytných, užitkových a průmyslových prostor s nižšími nároky.

Balení

10 kg / 20 kg

Vydatnost

6 – 10 m²/kg v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu, aplikační techniky, tloušťky nanesené vrstvy a dalších faktorů.

Odstíny

bílý

Ředidlo

Voda

Ke stažení