Tmel štukový

akrylátový tmel na vnitřní i venkovní štukové omítky

Popis

Je to jednosložkový přetíratelný speciální tmel na bázi akrylátu vytvářející povrch se zrnitou strukturou napodobující štukovou omítku.

Vhodný pro vnitřní i venkovní použití k drobným opravám zrnitých povrchů především štukových omítek. K vysprávkám nerovností, tmelení drobných nedilatujících prasklin na fasádách, k vysprávkám rohů omítek, retušování oprav zrnitých povrchů apod.

Tmel je připraven k okamžitému použití.

Výrobek splňuje požadavky pro povrchy, které mohou přicházet do nepřímého styku s potravinami.

Nedoporučuje se ke spárování a do míst s velkým mechanickým namáháním. Tmelená místa nesmí být ve stálém kontaktu s vodou a vzlínající vlhkostí.

Balení

0,4 kg / 0,8 kg / 1,6 kg

Vydatnost

závisí na charakteru a rozsahu defektu podkladu

Odstíny

nestandardní bílý

Ke stažení