Stěna Plus

interiérová disperzní bílá barva s vysokou krycí schopností

0 %
bělosti

8 – 12

m²/kg

dobrá paropropustnost

Stěna Classic

interiérová disperzní vysoce bílá barva s výbornou krycí schopností

0 %
bělosti

6 – 10

m²/kg

vynikající paropropustnost